Odpowiedzi

2010-01-24T11:05:32+01:00
Skutki Zielonej Rewolucji:
Korzyści:
- wzrost plonów i zbiorów zbóż;
- ograniczenie głodu;
- zwiększenie powierzchni użytków rolnych;
- rozbudowa sieci energetycznej i drogowej;
- edukacja rolników
Zagrożenia:
- rozwarstwienie społeczne (zubożenie biednych rolników, wzbogacenie się bogatych);
- uzależnienie finansowe od krajów wysoko rozwiniętych z powodu kredytowania rolników, zakup nawozów mineralnych i pestycydów;
- monokultura upraw prowadząca do jałowienia gleb;
- chemizacja rolnictwa;
- wzrost bezrobocia na wsi z powodu mechanizacji.

Działania podjęte w celu zwiększenia plonów zbóż rozpoczęły w Azji Południowo-Wschodniej, a następnie w Afryce i Ameryce Południowej tzw. ,,zieloną rewolucję''. Najmniej efektów przyniosła w Afryce. Początkowo przeprowadzono ją w Sudanie, Maroku i Algierii. Jednak nie udało się tutaj rozwiązać problemów z nawadnianiem, a brak stabilizacji politycznej nie pozwolił dokończyć tego procesu. Wprowadzenie nowych, bardziej wydajnych gatunków roślin i ich odmian, zwiększenie plonów dzięki stosowaniu nawożenia i środków ochrony roślin oraz nowocześniejsze techniki upraw to sposoby wpływające na ograniczenie zjawiska głodu. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach też powinno się stosować takie działania, gdyż w krajach ubogich takich jak w Afryce przydało by się coś takiego.