Wypisz wyrazy sumy:
a)-1/2x+2y-z
b)x(do potegi)-xy-6
c)x+y-1
d)4mn-0,8+p
e)a(do potegi 5)+b(do potegi 4)-c(do potegi3)-d(do potegi 2)
f)-3x(do potegi 2)+1,5a
zad4 wykonaj redukcje wyrazow podobnych
a)3x+5x-3x
b)-2y-5y+2y
c)z+z+z-z-z
d)1/2m-0,5m+1/8m-0,25m
e)5b-1/5b-4/5b+b
f)-a+a+a-a
zad5 wykonaj redukcje wyrazow podobnych
a)-2a+b-a-2b+3a
b)-ab+b(do potegi2)+3ab-2ab
c)2/3x+1/3y+2 1/3 x(dwie cale i jedna trzecia x)-1/3y
d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy
e)0,2x(do potegi 2)-2y+1,8x(do potegi 2)+4,3y-x
F)-1/4m+1/8n-1/8m+0,3755m


pliss na dzis!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T11:07:17+01:00
Wypisz wyrazy sumy:
a)-1/2x+2y-z wyrazy sumy: -1/2x;2y;-z
b)x(do potegi)-xy-6 wyrazy sumy: x²;-xy;-6
c)x+y-1 wyrazy sumy: x;y;-1
d)4mn-0,8+p wyrazy sumy: 4mn;-0,8;p
e)a(do potegi 5)+b(do potegi 4)-c(do potegi3)-d(do potegi 2) wyrazy sumy: a(do 5);b(do 4);-c³;-d²
f)-3x(do potegi 2)+1,5a wyrazy sumy: -3x²;1,5a

Co do tego powyżej, to nie jestem pewny minusów, np. przy "z" w przykładzie a).

zad4 wykonaj redukcje wyrazow podobnych
a)3x+5x-3x = 5x
b)-2y-5y+2y = -5y
c)z+z+z-z-z = z
d)1/2m-0,5m+1/8m-0,25m = -0,125m
e)5b-1/5b-4/5b+b = 5b
f)-a+a+a-a = 0

zad5 wykonaj redukcje wyrazow podobnych
a)-2a+b-a-2b+3a = 0 - b
b)-ab+b(do potegi2)+3ab-2ab = 0 + b²
c)2/3x+1/3y+2 1/3 x(dwie cale i jedna trzecia x)-1/3y = 3x + 0
d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy = 8xy + x + 8y
e)0,2x(do potegi 2)-2y+1,8x(do potegi 2)+4,3y-x = 2x² + 2,3y - x
F)-1/4m+1/8n-1/8m+0,375m = 0 + 1/8n
1 3 1
2010-01-24T11:09:35+01:00
A) -1/2x, 2y, -z
b)x(do potegi), -xy, -6
c)x, y, -1
d)4mn, -0,8, p
e)a(do potegi 5), b(do potegi 4), -c(do potegi3), -d(do potegi 2)
f)-3x(do potegi 2), 1, 5a

zad.4
a)3x+5x-3x= 5x
b)-2y-5y+2y= -5y
c)z+z+z-z-z= z
d)1/2m-0,5m+1/8m-0,25m= -1/8m
e)5b-1/5b-4/5b+b= 5b
f)-a+a+a-a= 0

zad.5
a)-2a+b-a-2b+3a= -b
b)-ab+b(do potegi2)+3ab-2ab = b(do potęgi 2)
c)2/3x+1/3y+2 1/3 x(dwie cale i jedna trzecia x)-1/3y = 3x
d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy = 8xy+x+8y
e)0,2x(do potegi 2)-2y+1,8x(do potegi 2)+4,3y-x = 2x(do potęgi 2)+2,3y-x
f)-1/4m+1/8n-1/8m+0,3755m = 0,0005m+1/8n