1) Obwód trapezu równoramiennego jest równy 42 cm. Jedna podstawa ma długość 5 cm a druga jest od niej o 12 cm dłuższa. Oblicz pole trapezu
2) Przez prostokątną działkę o wymiarach 200mx300m prowadzi ścieżka. Oblicz długość tej ścieżki. Wynik podaj z dokładnością o 1 m. O ile dłuższa byłaby ścieżka poprowadzona wzdłuż przekątnej działki ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T11:11:46+01:00
1) 42-(5+12)=25
25:2=12,5
12-5=7
P=½(a+b)•h
P=½(12+5)•7=½17•7=8,5•7=59,5

Odp.: Pole trapezu wynosi 59,5cm²

2)nie wiem xD
2 1 2