1. Proszę mi wyjaśnić dlaczego Mg+H2O=Mg+H2?, a nie powstanie wodorotlenek magnezu?

2.CaCO3+HNO3=Ca(NO3)2+CO2+H2O a czemu nie powstanie kwas węglowy obok tej soli?

3.Mg(HCO3)2=Mg(OH)2+2CO2 dlaczego powstaje wodorotlenek?

4.4HI+2KNO2=I2+2NO+2KI+H2O ? nierozumiem skąd te produkty?

1

Odpowiedzi

2010-01-24T11:19:05+01:00
Mg+H2O = MgO+H2

Powstanie tlenek magnezu i wodór. Dlatego, że wodór odłącza się od cząsteczki wodyjako gaz, a pozostaly tlen przyłącza się do magnezu, tworząc jego tlenek.

HNO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2+CO2+H2O

dlatego, że Ca łączy się z resztą kwasową NO3, tworząc sól, CO3 redukuje się z +3 stopnia utlenienia na +2 stopien utlenienia, a z poroztałego wodoru i tlenu (tego z redukcji) tworzy się cząsteczka wody. To jest reakcja redoks.

4HI + 2KNO2 = I2 + 2NO + 2KI + H2O

równineż reakcja redoks. Jod redukuje się z +1 stopnia utlenienia na 0, a NO2 utlenia się na NO.