DZIAŁANIE NA LICZBACH.
zad.1Słonie śpia srednio 210 minut w ciągu doby.Jaka to część doby?
a)7/8 , b)7/24 , c)7/48, D)10 35/24.(obliczenia)

ZAD.2.czterech pracowników podzieliło sie zapłatą w taki sposób ,że trzech otrzymało odpowiednio : 1/3 , 2/5 , 1/6 całej zapłaty.Jaka część zapłaty dostał czwarty pracownik?
a)1/6 , b)1/10 , c)1/30 , D)5/7 (OBLICZENIA)

ZAD.3 Pordóżnicy stwierdzili ,że jesli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe , to zapasy starczą im na 8 dni . Ustal, na ile dni starczą im te zapasy , ęjsli racje żwynościowe zostaną zmniejszone o 1/3?
a)na 9 dni , b)na 10 2/3 dnia, c)na 12 dni , d)na 14 dni.(OBLICZENIA)

zad.4W Poslce w 2005 roku żyło około 38 200000 ludzi.Zjadali oni miesięcznie około 231 milionów kilogramów chleba.oszacuj , ile kilogramów chleba zjadał średnio mieszkaniec Polski w ciągu miesiąca.
a)1,5 kg , b)5kg , c)6kg, d)10kg (OBLICZENIA)

zad.5.
Na mapie o skali 1:200000 linia kolejowa łącząca dwa miasta ma długość 79mm , czyli długość tej trasy w terenie wynosi ok.
a)160km , b)16 km , c)4 km , d)1,6km.(OBLICZENIA)

P.S pod każdym zadaniem pisze (OBLICZENIA) , poniewaz trzeba obliczenia wykonać nie wystarczy podac dobra odpowiedź .

2

Odpowiedzi

2010-01-24T11:18:35+01:00
1.
24 h = 1440 min
210:1440=7/48(c)

2.
⅓=10/30
⅖=12/30
⅙=5/30
1-(10/30+12/30+5/30)=1-27/30=3/30=1/10(b)

3.
8*⅓=2⅔
8+2⅔=10⅔ (b)

4.
38 200 000 = 38,2 mln
231:38,2=6kg (c)

5.
1cm-2 km
79 mm=7,9 cm
7,9*2=15,8 km=16 km (d)
2010-01-24T11:22:31+01:00
1. 210 min - 3h 30min
Doba - 24h

3,5/24 = 7/48

2.
⅓ + ⅖ + ⅙ = ¹⁰/₃₀ + ¹²/₃₀ + ⁵/₃₀ = ²⁷/₃₀
³⁰/₃₀ - ²⁷/₃₀ = ³/₃₀ = ¹/₁₀

3.
³/₃ - ⅓ = ⅔
8 ÷ ⅔ = 12

4.
230÷38 ≈ 6

5.
79mm * 200000 = 15800000mm = 1580000cm = 15800m = 15,8km ≈ 16