Odpowiedzi

2009-10-01T19:37:03+02:00
T będzie tak:
1.Czynnik wytwórczy (inaczej: nakład, czynnik produkcji) - to dobro lub usługa wykorzystywana w procesie produkcji. Klasyczny podział czynników wytwórczych obejmuje kolejno ziemię, pracę i kapitał. Mogą to zatem być zarówno materiały, maszyny, surowce, placówka, praca i inne niezbędne czynniki. Przedsiębiorstwo zazwyczaj ustala konkretne proporcje pomiędzy czynnikami wytwórczymi, a więc stosuje pewną metodę produkcji.

Przedsiębiorca zazwyczaj angażuje więcej niż 2 czynniki produkcji, które są zmienne, a tę samą ilość produkcji można wytworzyć przy kilku różnych kombinacjach tychże czynników wytwórczych. Dlatego przedsiębiorca będzie starał się tak dobrać owe proporcje (metodę produkcji), aby zminimalizować koszt danej wielkości produkcji.

Ważna rzeczą jest substytucyjność czynników: kiedy zmniejszamy udział jednego czynnika, aby utrzymać produkcję na niezmienionym poziomie musimy podnieść nakłady innego (innych) czynników. Reasumując czynniki wytwórcze to niezbędny do wytworzenia określonej wielkości produkcji wkład, który można dowolnie zmieniać w celu minimalizacji kosztów ich zatrudnienia i produkcji.

lub

2.Czynniki produkcji, czynniki wytwórcze, materialne i niematerialne środki niezbędne do prowadzenia procesu produkcji. Materialnymi czynnikami produkcji są ziemia i jej zasoby naturalne oraz kapitał (budynki, maszyny, urządzenia, surowce, materiały itp.). Czynnikami niematerialnymi są praca (siła robocza) i wiedza (know-how).


:)
1 5 1
2009-10-01T19:37:47+02:00
Czynniki wytworcze :
-praca
-kapitał
-ziemia

produkcja-ogół wytworzonych przez przedsiębiorstwo produktów
1 5 1