Zadanie 1
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę, której cyfra setek wynosi b cyfra dziesiątek to 7 a cyfra jedności jest równa d.
zadanie 2
zapisz siedmiowyrazową sumę algebraiczną która po redukcji przyjmie postać : x do sześcianu + 3xy
zadanie3
podaj obwód prostokąta o polu równym 10xy + 5xdo kwadratu jeśli jeen bok ma długość 5x.
zadanie 4
jaką sumę algebraiczną należy dodać do sumy 3ydo kwadratu-4y+5 aby otrzymać wyrażenie y ?

2

Odpowiedzi

2010-01-24T11:26:28+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T11:36:33+01:00
Zadanie 1
100b+ 10*7 + d

zadanie 2
x³ + 3xy = 2xy + xy + x * x² + xy - 5xy + 4xy

zadanie 3
P = 10xy + 5x²
a= 5x

P=a *b
b= P/a
b= (10xy + 5x²) / 5x
b = 2y + x

Ob= 2* (2y +x) + 2* 5x
Ob = 4y + 2x + 10x
Ob= 12x + 4y

zadanie 4
3y² - 4y + 5 + ? = y
Należy dopisać:
-3y² + 5y - 5
4 4 4