Korzystając ze słownika języka polskiego, wyjaśnij znaczenie podanych wyrazów:
rzeź-
rzesza-
monterzy-
montażyści-
montaż-
instruktorzy-
instruktor-
instruktaż-
reporterzy-
reporter-
reportażści-
reportaż-
warzyć-
ważyć-
2.Podaj znaczenia związków frazeologicznych:
mierzyć siły na zamiary-
wysoko mierzyć-
wymierzyć sprawiedliwość-

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T11:39:23+01:00
Rzeź-1. ubój zwierząt
2. masowy mord; masakra
rzesza-duża liczba ludzi; tłum; ciżba
monterzy-wykwalifikowany robotnik pracujący przy montażu i naprawie maszyn, instalacji itp
montażyści-specjalista opracowujący montaże film
montaż-montowanie, składanie z poszczególnych części (i łączenie, ustawianie) maszyn, urządzeń, budowli, dzieł rzeźbiarskich; łączenie poszczególnych części (odcinków) w jedną art., kompozycyjną całość (np. w filmie, RTV).
instruktorzy-osoby uczące praktycznych umiejętności
instruktor-osoba ucząca praktycznych umiejętności
instruktaż-udzielanie instrukcji; instruowanie
reporterzy-dziennikarze zajmujący się zbieraniem i opracowywaniem aktualnych wiadomości dla środków masowego przekazu; sprawozdawcy
reporter-dziennikarz zajmujący się zbieraniem i opracowywaniem aktualnych wiadomości dla środków masowego przekazu; sprawozdawca
reportażści-autorzy reportaży
reportaż-relacja, która stanowi żywy opis ludzi i zdarzeń, znanych autorowi z bezpośredniej obserwacji, dokonanej podczas podróży lub wywiadu
warzyć-dawniej: gotować, być gotowanym; dziś głównie w procesach technologicznych: warzyć piwo, warzyć sól
ważyć-1. a) określać ciężar czegoś, posługując sie wagą; odważać; b) oceniać ciężar czegoś, trzymając to w ręku;
2. mieć określony ciężar;
3. książkowo, przenośnie: mieć znaczenie;
4. książkowo: rozważać coś;
5. dawniej: cenić;
6. ważyć się: a) określać własny ciężar; b) być rozważanym; c) rzadko: kiwać się

mierzyć siły na zamiary-próbować swoich możliwości
wysoko mierzyć-być w czymś bardzo dobrym
wymierzyć sprawiedliwość-sądzić;osądzać
6 4 6
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T11:39:48+01:00
Rzeź-masowa zbrodnia (czystka etniczna, ludobójstwo) dokonana przez nacjonalistów ukraińskich wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP (w czasie wojny należącego do Komisariatu Rzeszy Ukraina), podczas okupacji terenów II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, w okresie od lutego 1943 do lutego 1944.
rzesza-historyczne określenie państwa/imperium niemieckiego. Nazwa ta wynika z tego, że państwo niemieckie do roku 1806 było wolnym związkiem (zrzeszeniem) coraz bardziej niezależnych księstw, z cesarzem, który pochodził z wyboru dokonywanego przez ekskluzywne grono książąt elektorów i miał bardzo ograniczoną władzę. Nowożytne Cesarstwo Niemieckie proklamowane w 1871 roku przyjęło tę nazwę dla podkreślenia ciągłości historycznej. Od tej pory była ona nieprzerwanie oficjalną nazwą państwa niemieckiego aż do końca II wojny światowej.
montażyści-ludzie któży monują coś.
montaż-echniczna operacja filmowa polegająca na połączeniu co najmniej dwóch kadrów (a dokładniej dwóch oddzielnych ujęć), przy którym ostatni kadr ujęcia poprzedzającego zostaje sklejony z pierwszym kadrem kolejnego ujęcia.
instruktorzy-ludzie instruojący cos np:taniec czy prawo jazdy.
instruktaż-
1.udzielanie wskazówek co do sposobu realizacji zadań;
2.metoda przygotowania instruktorów i wykładowców do prowadzenia zajęć.


2.mierzyć siły na zamiary--mieć dużo zamiarów a nie mieć natchnienia do tego robienia
wysoko mierzyć--Być kimś bardzo ważnym
wymierzyć sprawiedliwość-zrobić coś co jest sprawiedliwe
nie znam powyższych słów soorrry tylko nie zgłaszaj jako błedba


1 5 1