1. Żołnierz kończący służbę wojskową.
2. Dokument umożliwiający wejście na teren jednostki wojskowej i jej opuszczenie.
3. ciało niebieskie we wnętrzu którego zachodzi reakcja syntezy termojądrowej.
4. Rozpoczyna dzień w jednostce wojskowej.
Stowarzyszenie zajmujące się niesieniem pomocy uzależnionym od środków odurzających.
5. Wyposażenie zołnierza. Służy do przechowywania napojów.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T11:50:33+01:00
1.Rezerwista
2.Przepustka
3.Kometa
4.Pobudka
5.Monar
6.Manierka
32 1 32