Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T11:46:15+01:00
1. Czas Past Simple (przeszły prosty) opisuje wydarzenia z przeszłości i jest prosty w tworzeniu. Potrzebny jest tylko czasownik w II formie, który wstawiamy po podmiocie.
2.
-Yesterday I worked very hard.- Wczoraj pracowałem bardzo ciężko.
-I visited Spain last year.-Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku.
-They tried the soup but it was too hot to eat.- Spróbowali zupy, ale była za gorąca do jedzenia.
- She spoke to Eliza eight days ago.- Ona rozmawiała z Elizą 8 dni temu.
3.
-Did you see that?- Yes.
-Did he speak to Molly yesterday?- no, he didn't.
4.
-I didn't write the letter.
-We didn't go to the cinema yesterday.
1 5 1
2010-01-24T11:47:17+01:00
1. Czas Past Simple określa czynności zakończone odbywające się w przeszłości . Do czasowników dodajemy końcówkę "ed" np. play -played . Dużo czasowników odmienia się nieregularnie np. write - wrote . Operatorem w tym czasie jest czasownik "did"
2. 1.He played basketball yesterday - on grał w koszykówkę wczoraj .
2. She was USA in 1997 - ona była w USA w 1997 roku.
3.She went to the library yesterday morning - ona poszła do biblioteki wczoraj rano .
4. She had a dog - ona miała psa
3. Did you play tennis yesterday ?
No, I didn't
Did she go to park yesterday morning ?
No , she didn't
4. I didn't go to school yesterday
He didn't play basketball
1 4 1
2010-01-24T12:15:49+01:00
Czas past simple jest czasem przeszłym dokonanym.Informuje on nas o czynnościach zakończonych.Określniki
yesterday--->wczoraj
last Sunday--->zeszłej niedzieli
two years ago--->dwa lata temu
itp
I wrote the letter yesterday.-pisałam list wczoraj
She ate brekafast and she went to the cinema-->ona zjadła sniadanie i poszła do kina.
They watched TV two years ago-->oni oglądali TV dwa lata temu
Did you play basketball last Saturday?
Yes,I played basketball las Saturday
Did we eat chicken yesterday?
Yes,we ate chicken yesterday
Did she go to the shop last morning?
No,she didn't go to the shop last morning
Did they read newpaper?
No,they didn't read newpaper.