1.
Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach:
a)
10cm x 20cm x 0,5cm
b)
2,5dm x 4dm x 1cm
c)
1m x 30cm x 20cm
d)
1cm x 1dm x 1m
2.
Oblicz objętość sześcianu o krawędzi:
a) 8cm b)19dm c)7,1cm d)20m

!!!!!!!!!!!!!!!NAJWAŻNIEJSZE SĄ OBLICZENIA!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T11:46:13+01:00
Zad 1)
a)
WZÓR:
V= a*b*c
a. V = 10 cm * 20 cm * 0,5 cm
V= V= 100 cm³
b)
V=a*b*c
v=2,5dm x 4dm x 1cm
v=100dm³
c)1 m = 100 cm = 10 dm
30 cm = 3 dm
20 cm = 2 dm
V = 10dm * 3dm * 2dm
V= 60 dm³ (60 000cm³)

Zad 2)
a) V = 8cm × 8cm × 8cm = 512cm³
b) V = 19dm × 19dm × 19dm = 6859dm³
c) V = 7,1dm³ = 357,911dm³
d) V = 20m³ = 8000m³

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T11:47:59+01:00
1.
V=a×b×H
a)
20cm ×10cm ×0,5cm = 200 cm³
b)
1dm= 10cm
25cm×40cm×1cm= 1000cm³
c)
1m= 100cm
100cm x 30cm x 20cm = 60000 cm³
d)
1cm×10cm×100cm = 100cm³

2.
V=a³

a)V=8³= 512cm³
b)V=19³=6859dm³
c)V=7,1³=357,911 cm³
d) V=20³ =8000 cm³
1 5 1
2010-01-24T12:01:42+01:00
1.a)
V=abh
V=20*10*0.5
V=100
b)
1dm-10cm a więc 2,5dm-25cm
4dm-40cm
V=abh
V=40*25*1
V=1000

c)

1m-100cm
V=abh
V=100*30*20
V=60 000

d)
1dm-10cm
1m-100cm
v=abh
V=100*10*1
V=1000