Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T11:43:39+01:00
Katalizatory - substancje zmieniające szybkość reakcji nazwano katalizatorami, a ich działanie polega na przyspieszaniu - kataliza dodatnia, lub opóźnieniu - kataliza ujemna biegu reakcji. Katalizatory zwalniające szybkość reakcji chemicznych nazywamy inhibitorami. Wyróżniamy:
1. katalizę homogeniczną - katalizator i substraty tworzą tę samą fazę na przykład obydwa w stanie gazowym.
2. katalizę heterogeniczną – katalizator i substraty tworzą różne fazy (stany skupienia).
Stały katalizator nazywamy kontaktem.
Działanie katalizatorów przyspieszających reakcję polega na zmniejszeniu energii aktywacji cząsteczek substratów.

Mechanizm działania katalizatora:

1. Utworzenie wiązań pomiędzy substratem, a atomami na powierzchni katalizatora, powstaje związek przejściowy AK. W wyniku utworzenia nowych wiązań pozostałe wiązania substratów ulegają rozluźnieniu i stają się bardziej podatne na atak drugiego substratu B.
2. Reakcja substratu B ze związkiem przejściowym AK.

K
A + B C
A + K AK
AK + B ABK


3. Rozerwanie wiązań z atomami na powierzchni katalizatora i wydzielenie się produktem AB.

ABK AB + K

Wiązania pomiędzy substratem a atomami na powierzchni katalizatora nie powinny być zbyt silne, gdyż mocno zaadsorbowany reagent blokowałby powierzchnię katalizatora. Blokadę powierzchni kontaktu (stały katalizator) tłumaczymy powstawanie tzw. Trucizn kontaktowych.
Katalizatory powinny wykazywać dużą selektywność tzn. przyśpieszać jedną wybraną reakcję.

Przykłady najczęściej stosowanych reakcji przy użyciu katalizatorów palladowych:

1. Reakcja Hecka
2. Reakcja Suzuki-Miyaura
3. Reakcja Sonogashiry
4. Reakcja Stille’a
5. Reakcja Kumada-/Tamao-/Corriu i Negishi
6. Reakcja aminacji (arylacji amin)


Zastosowanie katalizatorów:
1. Każdy kto posiada samochód nowszej generacji powinien wiedzieć, że posiada w nim wmontowany katalizator. Jest to urządzenie, które ma za zadanie zniwelować chociaż część szkodliwych dla atmosfery związków.
2.
3 5 3
2010-01-24T12:28:07+01:00
Katalizator jest to substancja chemiczna, która obniża energię aktywacji reakcji chemicznej, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Sposób działania:
Katalizator nie ulega trwałej przemianie chemicznej w wyniku reakcji, ale w niej uczestniczy. Wpływa na przebieg reakcji, ponieważ zmienia jej mechanizm. Jego działanie opiera się na powstawaniu w reakcji z substratem przejściowego związku chemicznego lub struktury nadcząsteczkowej, która jest nietrwała, dzięki czemu reaguje dalej z wytworzeniem produktu końcowego i odtworzeniem wyjściowego katalizatora.

Katalizator powoduje zmniejszenie energii aktywacji reakcji chemicznej, nie wpływa jednak na położenie jej równowagi, ponieważ energia aktywacji jest jednakowa niezależnie od kierunku przebiegu reakcji. Katalizator może zwiększać selektywność reakcji, jeżeli zwiększa szybkość tworzenia się produktu głównego, a nie przyspiesza lub słabiej przyspiesza reakcje uboczne.
3 3 3