Zad.1
Odlagłość pomiędzy miastami A i B jest równa 32 1/2 km. Turysta przebył połowę tej odległości za średnią prędkością 4 1/3 km/h, a resztę ze średnią prędkością 6 1/2 km/h. W jakim czasie turysta przebył drogę z A do B?
Zad.2
W dwóch skrzyniach jest 45 1/2 kg mandarynek. Ile mandarynek jest w każdej z nich, jeżeli w drugiej skrzyni jest 2 1/2 razy więcej owoców niż w pierwszej?

Proszę jak najszybciej pliss..daje naj.! Proszę o chociasz jedno zadanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T12:06:54+01:00
Zad .1
32½km÷2=16¼km

16¼km÷4⅓km/h=3¾h=3h 45min

16¼km÷6½km/h=2½h=2h 30min

3h45min+2h30min=6h15 min

Tutysta przebył tą drogę w 6 godz. 15 min\

Zad.2

x+2½x=45½kg
3½x=45½kg/:3½
x=13kg(pierwsza skrzynka)

2½×13kg=32½kg(druga skrzynka)
4 4 4
2010-01-24T12:21:02+01:00
Zad.1

32, 5 km - odległość między A a B .
4 1/3 km/h - średnia prędkość połowy trasy
6, 5 km/h - średnia prędkość drugiej połowy trasy


32, 5 : 2 = 16, 25 km

16, 25 : 4 1/3 km/h = 3, 74 godziny 45 minut
16, 25 : 6,5 km/h = 2 godziny 30 minut

3 h 45 min + 2h 30 min. = 6 godzin 15 minut .

Odp. Turysta przebył trasę w ciągu 6 godzin i 15 minut.zad. 2

45, 5 kg - ilość mandarynek w 2 skrzyniach .
x - ilość mandarynek w pierwszej skrzyni .
2, 5 x - ilość mandarynek w drugiej skrzyni .

x + 2,5 x = 45, 5
3,5 x = 45, 5 / : 3, 5
x = 13


13 kg - ilość mandarynek w pierwszej skrzyni .
2, 5 * 13 - ilość mandarynek w drugiej skrzyni .

Sprawdzenie :

13 kg + (2,5 * 13) = 45, 5 kg
13 kg + 32, 5 kg = 45, 5 kg .

Odp. W pierwszej skrzyni jest 13 kg mandarynek, a w drugiej 32, 5 kg .
1 5 1