Odpowiedzi

2010-01-24T12:23:22+01:00
V to jest objetość
Pc to jest pole całkowice (czyli pole powierzchni)
* to jest razy

i teraz rozwiazanie :

PROSTOPADŁOŚCIAN:
a=20mm
b=3,5cm=35mm
H=0,4cm=4mm

V=a*b*H=20*35*4=700*4=2800mm3

Pc=2*(a*b)+2*(a*H)+2*(b*H) = 2*(20*35)+2*(20*4)+2*(35*4) = 2*700+2*80+2*140 = 1400+160+280=1840mm2

SZEŚCIAN :
a=1,5

V=a*a*a=1,5*1,5*1,5=3,375
Pc=6*a*a=6*1,5*1,5=13,5
2010-01-24T12:25:03+01:00
PROSTOPADŁOSCIAN
20 mm= 2 cm
V= 2 cm*3.5 cm* 0.4cm= 2.8 cm3( objętość prostopadłościanu)
Pp= 3,5 cm * 0,4 cm = 1, 4 cm2
1, 4 cm2 * 6 = 8,4 cm 2( pole całego prostopadłościanu)
Sześcian
V= 1* 1/2= 1/2 cm3 ( objetość)
Pp=1*1/2*6=3 cm2( pole całej powierzchni)