Odpowiedzi

2012-08-19T23:02:29+02:00

Zadanie 1. Podaj nazwy następujących soli z watrościowościami:


K₂SO₃ - siarczan (IV) potasu

 

K - I - wartościowy

S - IV - wartościowa

O - II - wartościowy

 

Wzór mógł powstać w wyniku połączenia się wodorotlenu potasu i kwasu siarkowego (IV): KOH + H₂SO₃

 


Cu(NO₃)₂ - azotan (V) miedzi (II)

 

Cu - II - wartościowa

N - V - wartościowy

O - II - wartościowy

 

Wzór mógł powstać w wyniku połączenia się wodorolenku miedzi (II) oraz kwasu azotowego (V): Cu(OH)₂ + HNO₃

 


Fe₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) żelaza (III)

 

Fe - III - wartościowe

S - VI - wartościowa

O - II - wartościowy

 

Wzór mógł powstać w wyniku połączenia się kwasu siarkowego (VI) z wodorotlenkiem żelaza (III): H₂SO₄ + Fe(OH)₃

 

 


MgS - siarczek magnezu

 

Mg - II - wartościowy

S - II - wartościowa

 

Wzór mógł powstać w wyniku połączenia się kwasu siarkowodorowego z wodorotlenkiem magnezu: H₂S + Mg(OH)₂

 

 


NaNO₂ - azotan (III) sodu

 

Na - I - wartościowy

N - III - wartościowy

O - II - wartościowy

 

Wzór mógł powstać w wyniku reakcjkwasu azotowego (III) z wodorotlenkiem sodu: HNO₂ + NaOH

 

 


Mg(NO₂)₂ - azotan (III) magnezu

 

Mg - II - wartościowy

N - III - wartościowy

O - II - wartościowy

 

Wzór mógł powstać w wyniku połączenia się wodorotlenku magnezu i kwasu azotowego (III): Mg(OH)₂ + HNO₂

 

 


Al(NO₃)₃ - azotan (V) glinu

 

Al - III - wartościowy

N - V - wartościowy

O - II - wartościowy

 

Wzór mógł powstać w wyniku reakcji kwasu azotowego (V) z wodorotlenkiem glinu: HNO₃ + Al(OH)₃

 

 

*substancje te mogły powstac w wyniku przedstawionych reakcji ale wcale nie musiały - to była jedna z wielu możliwości powstawania soli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)