Odpowiedzi

2010-01-24T11:59:42+01:00
Zasada amonowa nie istnieje. Istnieją tylko kationy amonowe i aniony hydroksylowe, dlatego możemy zapisać wzór sumaryczny tylko w ten sposób NH<sub>3</sub> * H<sub>2</sub>O, bądź NH<sub>3</sub> aq (aq-woda)powieważ amoniak reaguje z wodą w ten sposób:
NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O ---&gt; NH<sub>4</sub><sup>+</sup> + OH<sup>-</sup>
Dlatego wzór strukturalny możemy przedstawić tylko w postaci jonowej, albo w ogóle nie przedstawiać go w postaci strukturalnej.