Odpowiedzi

2010-01-24T12:03:37+01:00
Prędkość=czas*droga
V=s*t, więc:
t = s/V

t = 2,4 m/ (1,2 m/min)
t = 2,4 m * (1/1,2) min
t = 2 minuty
2010-01-24T12:06:07+01:00
Droga S=2,4m
prędkość V=1,2m/min
czas t = ? - szukamy
korzystamy ze wzoru na prędkość V = S/t
i przekształcamy, najpierw mnożymy przez t a następnie dzielimy przez V, otrzymujemy
t=S/V
Podstawiamy
t=2,4/1,2
t=2[min]
wyznaczamy jednostkę
t = [m/(m/min)]= [m*min/m]= [min]
ewentualnie można zamienić minuty na sekundy (zależy jakie jest polecenie nauczyciela)
2 3 2