Gwałtowny przepływ ładunku przez izolator nazywamy.....
Substancja, w której ładunki mają duża swobodę ruchu to....
Różnicę potencjałow dwóch punktów pola elektyrcznego nazywamy....
Urządzenie służace do gromadzenia ładunku to...
Obojętna elektyrcznie cząstka wchodząca w skład jądra ataomu to...
Pole elektryczne między dwiema równoległymi naładowanymi płytkami nazywamy...

Zadania niby banalne ale i tak nie wiem co tam ma być. :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T03:04:24+02:00
Gwałtowny przepływ ładunku przez izolator nazywamy.... wyładowaniem. (?)

Substancja, w której ładunki mają duża swobodę ruchu
to.... przewodnik.

Różnicę potencjałow dwóch punktów pola elektyrcznego nazywamy.... napięciem.

Urządzenie służace do gromadzenia ładunku to... kondensator.

Obojętna elektyrcznie cząstka wchodząca w skład jądra ataomu to... neutron.

Pole elektryczne między dwiema równoległymi naładowanymi płytkami nazywamy... jednorodnym.


Tego "wyładowania" nie jestem pewien. Trochę nieprecyzyjne pytanie. Reszta będzie dobrze.
3 5 3