Odpowiedzi

2010-01-24T13:09:32+01:00
Roztwory kwaśne mają zawsze pH mniejsze niż 7, zaś zasadowe większe niż 7.
Roztwór obojętny- to roztwór wodny, który nie zawiera ani jonów wodorowych, ani wodorotlenowych
2010-01-24T13:25:39+01:00
Roztwory kwaśne mają zawsze pH mniejsze niż 7, zaś zasadowe większe niż 7.
Roztwór obojętny- to roztwór wodny, który nie zawiera ani jonów wodorowych, ani wodorotlenowych