Na wózek o masie 2kg działamy pewna sile ciągu i wózek pod działaniem tej siły porusza sie po poziomym torze ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1,5 m/s2. Oblicz prace wykonana przez siłą ciągu w ciągu pierwszych 2 sekund ruchu. opory pomiń.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T12:30:23+01:00
Dane:
m = 2 kg
a = 1,5 m/s2
t = 2s

Szukane
P = ?

Rozw.

Wzór na pracę ma postać:
P = F s cos α

Wyznaczamy F:
F = m * a = 2kg * 1,5m/s2 = 3 N
S wyznaczamy ze wzoru na droge w ruchu jednostajnie przyspieszonym:
s = 1/2 at²
s = 1/2 * 1,5 * 4 = 1/2 * 3/2 * 4 = 3
[s] = m/s2 * s2 = m

cosα w naszym przypadku wynosi 1 gdyż α=0 (poruszamy sie po poziomym torze, czyli kąt między wektorem siły a wektorem przesunięcia wynosi 0, a cos0 = 1)
Podstawiajac do wzoru mamy:
P = 3 * 3 = 9
[P] = N * m = J
3 2 3