Odpowiedzi

2010-01-24T12:31:46+01:00
Fátima ---- miasto w Portugalii, leżące w centrum kraju. Sanktuarium w Fatimie jest celem wielu pielgrzymek katolickich i ośrodkiem kultu maryjnego.
Fátima leży w środkowej Portugalii, w dystrykcie Santarém, na południowy wschód od miasta Leiria. Do 30 czerwca 2003 Fátima wchodziła w skład gminy Ourém, Zgromadzenie Narodowe Portugalii zadecydowało o utworzeniu samodzielnej gminy Fatimy od 1 lipca 2003 roku.
Struktura miejscowości jest typowo wiejska. Przeważa działalność usługowa, ze względu na pielgrzymów dobrze rozwija się handel i hotelarstwo. W przemyśle duże znaczenie ma budownictwo. W rolnictwie przeważają gospodarstwa rodzinne.
1 4 1