Zad1Oblicz ile gramów alkoholu zawarte jest w 150g używanej do dezynfekcji ran jodyny,która stanowi 10-procentowy alkoholowy roztwór jodu.
zad2oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu:
a)20g substancji w 100g wody,
b)25g substancji w 200g wody,
c)10g substancji w 150g wody,
zad3Oblicz ile gramów substancji znajduje się w :
a) 200g roztworu o stężeniu 12%,
b) 100g roztworu o stężeniu 5%,
Proszę o Pomoc:)

1

Odpowiedzi

2010-01-24T12:57:04+01:00

1) 10%*150 = 0,1*150=15 g jodu

alkoholu jest: 150-15=135 gramów
2a) 20 g: (100 g + 20 g) *100% = 1/6*100% = 16,(6)% = ok. 16,7%
2b) 25 g: (200 g + 25 g) * 100% = 1/9*100% = 11,(1)% = ok. 11,1%
2c) 10 g: (10 g + 150 g) * 100% = 1/16*100% = 6,25%
3a) 12%*200 = 0,12*200 = 24 g substancji
3b) 5%*100 = 0,05*100 = 5 g substancji