Z piątego piętra rzucono z tą samą szybkością dwie jednakowe piłki, jedną pionowo do góry, drugą pionowo do dołu. Co można powiedzieć o szybkościach piłek tuż przy ziemi, jeżeli ominąć opór powietrza?
A.Szybkości obu piłek będą jednakowe
B.Szybkość piłki rzuconej do góry będzie mniejsza
C.Szybkość piłki rzuconej do góry będzie większa
D. Szybkości piłek będą zależeć od ich mas.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T12:24:08+01:00