Odpowiedzi

2010-01-24T12:24:40+01:00
Ze względu na przebieg i zmiany temperatur oraz opadów w ciągu roku, w zależności od szerokości
geograficznej (strefowość!) na całej kuli ziemskiej
wyróżniamy strefy klimatyczne:
1. klimat równikowy- gorący i wilgotny, małe amplitudy temperatur, deszcze zenitalne.
2. klimat podrównikowy- wilgotny i suchy, klimat gorący z dwiema porami roku
(suchą i deszczową).
3. klimat zwrotnikowy- gorący i suchy, bardzo duże dobowe wahania temperatur, opady sporadyczne.
4. klimat podzwrotnikowy (śródziemnomorski)- lata upalne i suche, zimy łagodne i wilgotne.
5. klimat umiarkowany- występują wyraźne pory roku, bardzo duże zróżnicowanie na typy klimatu.
6. klimat okołobiegunowy: subpolarny i polarny- zimno i mało opadów.
Ze względu na inne niż szerokość geograficzna czynniki klimatotwórcze wyróżniamy typy klimatu:
- morski (oceaniczny)
- kontynentalny (lądowy)
- przejściowy
- górski
- monsunowy
Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o typie przejściowym.

* strefa klimatów równikowych
* strefa klimatów zwrotnikowych
* strefa klimatów podzwrotnikowych
* strefa klimatów umiarkowanych
* strefa klimatów okołobiegunowych

Pozdrawiam
[mam nadzieję, że pomogłam]
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T12:25:50+01:00
Czynniki:
-szerokość geograficzna,
-prądy morskie,
-cyrkulacja atmosferyczna,
-rozkład lądów i mórz,
-działalność człowieka,
-wysokość nad poziomem morza,
strefy:
-strefa klimatów równikowych,
-strefa klimatów zwrotnikowych,
-strefa klimatów podzwrotnikowych,
-strefa klimatów umiarkowanych,
-strefa klimatów okołobiegunowych.
13 4 13
2010-01-24T12:29:32+01:00
CZYNNIKI KLIMATOTWÓRCZE:
1. Szerokość geograficzna
2. Ukształtowanie powierzchni
3.Wysokość nad poziomem morza
4.Działalność człowieka
5. Rozkład lądów i mórz
6. Cyrkulacja atmosferyczna
7. Prądy morskie

STREFY KLIMATYCZNE:
1. Okołobiegunowa
2. Umiarkowana
3. Podzwrotnikowa
4. Zwrotnikowa
5.Równikowa
6 5 6