A) Oblicz pole trójkąta równoramiennego, w którym podstawa ma długość 6, a ramię ma długość 10.
b) Wysokość trójkąta równoramiennego poprowadzona do podstawy ma długość 6. Jaki obwód ma ten trójkąt, jeżeli jego pole jest równe16?
c) W okręgu o promieniu 8 poprowadzona cięciwę. Jaką długość ma ta cięciwa, jeżeli jej odległość od środka okręgu jest równa 6?
d) W trójkącie równoramiennym o obwodzie 18cm wysokość jest o 1 cm dłuższa od podstawy. Oblicz pole tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T12:52:40+01:00
A) Pole trójkąta= a <razy> h <podzielić przez> 2
= 30

b)

c) 6

d) podstawa ma 4, ramiona mają 2,8
P trójkąta=a*h:2
=2,8*4:2=12,2:2=6,1