Aby obliczyć ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a)Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach?

b)Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt?

Potrzebne na jutro:)
Dzięki

3

Odpowiedzi

2010-01-24T12:34:10+01:00
Ad a)

n * (n-3)/2

Ad b)
Wystarczy do wzoru powyżej podstawić n = 30:
30 * (30-3)/2 = 405
2010-01-24T12:34:20+01:00
A)
n(n-3)/2
/ - kreska ułamkowa
b)
n(n-3)/2 = 30(30 - 3)/2 = 30 * 27 / 2 = 15 * 27 = 405
2010-01-24T12:35:50+01:00
B. 30 * ( 30 -3 ) /2
30 * 27 / 2
810 / 2 = 405 przekątnych