Boisko w kształcie prostokąta o wymiarach 50 m i 90 m powiększono przez dodanie pasa o szerokości 10 m z każdej strony. Sprawdź czy te boiska są prostokątami podobnymi ?


Zadanie proszę rozwiązać z rysunkiem

Jeśli ktoś rozwiąże zad w ciągu 2 min daje 2x więcej pkt

1

Odpowiedzi

2010-01-24T13:01:00+01:00
50+50+90+90=280(m) 10*4=40(m)
280m+40m=320m
1 2 1