A)przyprostokątne trójkąta prostegokątnedo mają długość 5 cm i 10 cm. Jaką długość ma wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego?
b) w pewnym czworokącie ABCD boki mają długości: |AB| = 9cm, |BC| =11cm, |CD|= 15cm, |AD|= 8cm. Czy przekątna AC może mieć długość 21cm?

1

Odpowiedzi

2010-01-24T12:58:48+01:00
B) skorko |AB| = 9cm, a |BC| = 11cm to:
przekątna |AC| = x^2

9^2 + 11^2 = x^2
81 + 121 = x^2
202 = x^2
x = pierwiastek z 202 a to jest równe w przybliżeniu 14,2126704, czyli przekątna nie może mieć 21 cm.