Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T12:42:31+01:00
Rozwiązanie;
(x+3)(x-10)=x²-170
x²-10x+3x-30=x²-170
x²-7x-30=x²-170
x²-7x-x²=-170+30
-7x=-140 | /(-7)
x=20

20+3=23
20-10=10

Ob=2*23+2*10
Ob=46+20
Ob=66

Odp.: Obwód tego prostokąta wynosi 66cm.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T12:43:02+01:00
(a+3cm)(a-10cm)+170cm²=a²
a²-10a cm²+3a cm²-30cm²+170cm²=a²
-7a cm²+140cm²=0
-7a cm²=-140cm²
a=20cm
obwód wynosi:
2*23cm+2*10cm=46cm+20cm=66cm.