Uzupełnij zdania i podkresl poprawne wyrazy


atomy wegla w czasteczkach węglowodorów mogą byc polaczone oprocz wiazania pojedynczego rowniez wiazaniami ............. i .................

beglowodory nasycone/nienasycone to zwiazki zawierajace w swoich czasteczkach wiazania wielokrotne

alkany/alkiny/alkeny maja w swoich czasteczkach wiazanie podwojne . ich ogolny wzor mozna zapisac .................. .
wiazanie potrojne wystepuje w czasteczkach alkanow/alkenow/alkinow o wzorze ogolnym ....................
w obu litera n oznacza ...................


nazwe alkenu tworzy sie od nazwy weglowodoru nasyconego/nienasyconego, zamieniajac koncowke -an na ..........., np. .................

nazwe alkinu tworzy sie od nazwy ........... zawierajacego taka sama liczbe ............. w czasteczce, zmieniajac koncowke .......... na ............. lub ...........

1

Odpowiedzi

1.Podwójnymi i potrójnymi
2.nienasycone
3.Alkeny,CnH₂n
4.Alkinów,CnH₂n-₂
5.Oznacza liczbę atomów węgla
6.Nasyconego, zamieniając na -en np:Propan-propen
7.Alkanu,węgli -an na -yn lub -in
189 4 189