Odpowiedzi

2010-01-24T12:56:14+01:00
Plebejusze-mieli obywatelstwo ,ale nie posiadali przywilejów, mogli sprawować tylko urzędy trybunów ludowych, lecz z czasem ich zakres władania zwiekszyl się i mogli sprawować inne urzędy.
patrycjusze-wywodzili sie z bogatych grup społecznych, najważniejsze jednostka społeczna w Rzymie, posiadali prawa obywatelskie i przywileje, nie mogli brać ślubu z ludźmi z niższych grup społecznych.
niewolnicy- nie mieli żadnych praw byli własnością zamożnych, główna siła robocza w Rzymie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T16:54:33+01:00
Plebejusze prawa :
- byli ludźmi wolnymi
- nie przysługiwali im prawa obywatelskie, nabyli je dopiero w okresie republiki
Plebejusze obowiązki :
- służba w rzymskiej armii jak ciężkozbrojna piechota
Patrycjusze prawa :
- posiadali pełnię praw politycznych
- możliwość sprawowania najważniejszych urzędów
- możliwość sprawowania funkcji kapłanów
Patrycjusze obowiązki :
- wywiązywanie się z danych funkcji bycia kapłanem czy też wyższym urzędnikiem
Niewolnicy prawa:
- nie posiadali żadnych praw, a o ich losie decydował właściciel
Niewolnicy obowiązki :
- praca na wsi, w kopalniach czy kamieniołomach
- służba w domach bogatych Rzymian
1 5 1