Zjawisko fizyczne a rekcja chemiczna.

12.Uzupełnij zdania.
Substancje ulegają____________ fizycznym i ____________chemicznym.
Zjawisko fizyczne, czyli przemiana fizyczna,polega na tym, ze ______________ ______________________________np.:____________________,____________.
Reakcja chemiczna, czyli przemiana chemiczna, polega na tym,że____________ ______________________________,np.:_____________________________,___ __________________________________________________________________.

13.Popraw poprawne określenia.
Utarcie kryształków cukru to zjawisko fizyczne/reakcja chemiczna, a ich spalanie to zjawisko fizyczne /reakcja chemiczna.Pokrycie się rdzą metalowych części roweru to zjawisko fizyczne/reakcja chemiczna, a wygięcie jego ramy aluminiowej to zjawisko fizyczne/reakcja chemiczna.

15.Przeczytaj tekst.Wypisz do tabeli nazwy występujących w nim zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych.
Paweł rano zagotował wodę na herbatę.Posłodził ją.W tym czasie mama usmażyła jajecznicę .Siostra Pawła suszyła w łazience włosy.W południe mama zmieliła mięso i usmażyła je.Na dworze panował upał,więc tata zamroził herbatę i wodę. Po południu mama upiekła ciasto ze śliwkami,Wieczorem tata i Paweł obserwowali nad stawem tworzenie się mgły.Potem porąbali drewno i rozpalili ognisko.
Zjawisko fizyczne / Reakcja chemiczna.


18.Uzupełnij tabelę,wpisując rodzaje mieszanin i wybraną metodę ich rozdzielenia.
Mieszanina / Rodzaje mieszanin / Metoda rozdzielenia.
--------------------------------------------------------------------------------------
mak z solą kuchenną
----------------------------------------------------------------------------------------------
opiłki żelaza z cukrem
----------------------------------------------------------------------------------------------
woda z denaturatem
-------------------------------------------------------------------------------------------
mąka z wodą
----------------------------------------------------------------------------------------------
cukier z piaskiem
--------------------------------------------------------------------------------------------
woda z benzyną
----------------------------------------------------------------------------------------------
opiłki żelaza z kaszą
--------------------------------------------------------------------------------------------
Metale i niemetale.

29.Poniżej przedstawiono charakterystyki trzech pierwiastków chemicznych. Podaj ich nazwy i symbole chemiczne.
a)Jest substancją stałą o żółtej barwie i charakterystycznym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie.Jest niemetalem.
Jest to________________
b)Jest metalem o czerwonobrązowej barwie. w temperaturze pokojowej jest substancją stałą.Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło.
Jest to___________________.
c)Jest substancją o stalowoszarej barwie.Jest metalem dobrze przewodzącym prąd elektryczny i ciepło.Ulega niszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych.
Jest to____________.


31.Uzupełnij zdania.
______________________jest to niszczący proces, któremu ulegają metale i ich stopy.
Zachodzi pod wpływem_______________________________________________.
Procesowi temu nie ulegają_____________________.

Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny.
23.Nazwy niektórych pierwiastków chemicznych pochodzą od innych nazw lub określeń.wyszukaj w układzie okresowym i podaj przynajmniej po jednych przykładzie pierwiastków chemicznych,których nazwy pochodzą od:
a)nazwy państw-_________
b)nazwy regionów(miast)-___________
c)nazwy kontynentów-_____________
d)imion bogów lub postaci mitologicznych-___________
e)nazwy wybitnych uczonych-________
f)nazwy planet-___________________
g)określ ich właściwości fizycznych-__________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T22:42:16+01:00
12.Uzupełnij zdania.
Substancje ulegają zjawiskom fizycznym i reakcjom chemicznym.
Zjawisko fizyczne, czyli przemiana fizyczna,polega na tym, ze w przemianie nie powstaje żadna nowa substancja np.:stłuczona szklanka,porwana kartka,połamane drewno.
Reakcja chemiczna, czyli przemiana chemiczna, polega na tym,że podczas przemiany powstaje nowa substancja o innych właściwościach,np.:spalenie kartki,spalenie drewna, smażenie jaj.

13.Popraw poprawne określenia.
Utarcie kryształków cukru to zjawisko fizyczne, a ich spalanie to reakcja chemiczna.Pokrycie się rdzą metalowych części roweru to reakcja chemiczna, a wygięcie jego ramy aluminiowej to zjawisko fizyczne.

15.Przeczytaj tekst.Wypisz do tabeli nazwy występujących w nim zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych.

Paweł rano zagotował wodę na herbatę.Posłodził ją.W tym czasie mama usmażyła jajecznicę .Siostra Pawła suszyła w łazience włosy.W południe mama zmieliła mięso i usmażyła je.Na dworze panował upał,więc tata zamroził herbatę i wodę. Po południu mama upiekła ciasto ze śliwkami,Wieczorem tata i Paweł obserwowali nad stawem tworzenie się mgły.Potem porąbali drewno i rozpalili ognisko.

Zjawisko fizyczne - gotowanie wody, suszenie włosów, mielenie mięsa, pieczenie ciasta, rabanie drewna, smażenie mięsa, tworzenie się mgły
reakcja chemiczna - słodzenie wody, smażenie jaj, mrożenie herbaty i wody, rozpalanie ogniska

18.Uzupełnij tabelę,wpisując rodzaje mieszanin i wybraną metodę ich rozdzielenia.
Mieszanina / Rodzaje mieszanin / Metoda rozdzielenia.
mak z solą kuchenną
niejednorodna / - / rozpuścić sól, mak przenieść do jakiegos naczynia i odparować woe
opiłki żelaza z cukrem
niejednorodna / - / przyciągnąć opiłki żelaza magnesem
woda z denaturatem
niejednorodna / - / destylacja
mąka z wodą
niejednorodna / - / dekantacja
cukier z piaskiem
niejednorodna / - / nalezy wlac wodę i wziąśc sitko i wszystko przelać piach bedzie na sitku a rozpuszczony cuekier w naczyniu, potem wode odparować
woda z benzyną
niejednorodna / - /rozdzielaczem
opiłki żelaza z kaszą
niejednorodna / - / przyciągnać opiłki magnesem

29.Poniżej przedstawiono charakterystyki trzech pierwiastków chemicznych. Podaj ich nazwy i symbole chemiczne.
a)Jest substancją stałą o żółtej barwie i charakterystycznym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie.Jest niemetalem.
Jest to siarka - S
b)Jest metalem o czerwonobrązowej barwie. w temperaturze pokojowej jest substancją stałą.Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło.
Jest to cynk - Zn lub cyna - Sn.
c)Jest substancją o stalowoszarej barwie.Jest metalem dobrze przewodzącym prąd elektryczny i ciepło.Ulega niszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych.
Jest to magnez - Mg.

31.Uzupełnij zdania.
Korozja jest to niszczący proces, któremu ulegają metale i ich stopy.
Zachodzi pod wpływem opadów atmosferycznych w postaci deszczu.
Procesowi temu nie ulegają niemetale.

Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny.
23.Nazwy niektórych pierwiastków chemicznych pochodzą od innych nazw lub określeń.wyszukaj w układzie okresowym i podaj przynajmniej po jednych przykładzie pierwiastków chemicznych,których nazwy pochodzą od:
a)nazwy państw- polon, german
b)nazwy regionów(miast)-kaliforn
c)nazwy kontynentów-ameryk, europ
d)imion bogów lub postaci mitologicznych-promet, tytan
e)nazwy wybitnych uczonych-einstein, mendelew, nobel, lorens
f)nazwy planet-pluton, uran, neptun
g)określ ich właściwości fizycznych-magnez, azot, tlen itp.


166 3 166