Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T20:02:05+02:00
W ciągu dnia upływa :
24 h x 60 min x 60 s = 86.400 s
w ciągu tygodnia :
86400 x 7 = 604.800s
W ciągu miesiąca :
604800 x 4 = 2.419.200 s
W ciągu roku :
86600 x 365 = 31.536.000 s
2 2 2
2009-10-01T20:03:18+02:00
1 dzień- 24 godziny
1 godzina-60 min
1 min- 60 sek

60*60*24=86400 sek

1 dzień-24h
7dni-168 h

168*60*60=604800

30*24*60*60=2592000

365*24*60*60=31536000
1 1 1
2009-10-01T20:07:16+02:00
Dzień=60*60*24=8640[s]
tydzień=8640*7=60480[s]
miesiąc=8640*30=259200[s]
rok=259200*12=3110400[s]
1 1 1