Odpowiedzi

2010-01-24T12:58:34+01:00
Najważniejszymi składnikami owocu oraz głównym organem rozmnażania są nasiona.
Są rożne sposoby rozsiewania nasion:
-owoce mięsiste: nasiona roznoszone są przez zwierzęta, jednocześnie stanowią dla nich pokarm
-owoce suche: tu rozprzestrzeniane są przez wodę, wiatr jak i również zwierzęta.haha :P
Chyba wiadomo z czego się śmieję. :x
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T15:47:55+01:00
NASIONO (nasienie) – jest to organ rozmnażania się roślin nasiennych, zawierający zarodek, a rozwija się z zalążka. W skład nasion u różnych roślin wchodzi oprócz zarodka bielmo, obielmo i łupina. Nasiono zawiera materiały zapasowe (skrobię, tłuszcze, białka) zmagazynowane w bielmie (nasiona bielmowe) lub w liścieniach (nasiona bezbielmowe). Z osłonek zalążka tworzy się łupina nasienna, na której widoczny jest ślad „sznureczka”, tzw. znaczek, oraz zagłębienie będące pozostałością po „okienku”. Często na powierzchni łupiny wykształcają się różne twory, np. włoski. Nasiona roślin nagozalążkowych są nagie, okrytozalążkowych chronione przez owoc . Dojrzałe nasiona znajduje się w stadium anabiozy: nie pobiera pokarmu, nie rośnie, bardzo słabo oddycha; zachowuje zdolność do kiełkowania przez długi czas (nawet wiele lat). Rozmiary i waga nasion są różne: nasiona storczykowatych są bardzo małe i ważą ok. 0,3•10–6kg, natomiast nasiona palmy seszelskiej ważą ok. 9 kg. Nasiona mają różnorodne zastosowanie: są materiałem siewnym, źródłem pożywienia człowieka i zwierząt, dostarczają składników do produkcji leków, kosmetyków, barwników itp.
ROŚLINY NASIENNE (Spermatophyta), to gromada roślin wytwarzających nasiona. Zalicza się do nich nagozalążkowe i okrytozalążkowe. Pierwszymi nasiennymi roślinami były paprocie nasienne, które pojawiły się prawdopodobnie w górnym dewonie. U nasiennych roślin słabo zaznaczona jest przemiana pokoleń — pokolenie płciowe (gametofit) jest zredukowane do woreczka zalążkowego oraz kiełkującego ziarna pyłku i rozwija się na pokoleniu bezpłciowym (sporoficie), będącym samodzielną rośliną. Obecnie żyjące nasienne rośliny (zwłaszcza okrytonasienne) nazywa się także roślinami kwiatowymi lub jawnopłciowymi.
ROŚLINY NAGOZALĄŻKOWE (nagonasienne), Gymnospermatophyta (Gymnospermae) - jest to gromada roślin nasiennych, w której wyróżniamy ok. 750 gatunków na całej kuli ziemskiej. Są to rośliny drzewiaste, jedno- lub dwupienne:
- jednopienne - rośliny mające na tym samym okazie zarówno męskie, jak i żeńskie organy płciowe, np. u roślin kwiatowych występują kwiaty pręcikowe (męskie) i słupkowe (żeńskie). Do jednopiennych roślin należy np. sosna, leszczyna, brzoza, kukurydza;
- dwupienne - rośliny mające na jednych osobnikach tylko kwiaty żeńskie (słupkowe), na drugich — tylko kwiaty męskie (pręcikowe). Dwupienność uniemożliwia samozapylenie. Do dwupiennych roślin należą np. wszystkie gatunki topoli, wierzby, konopie, chmiel.
Kwiaty roślin nagozalążkowych są zazwyczaj rozdzielnopłciowe, wiatropylne i bez okwiatu.

5 3 5