Proszę o uzupełnienie tekstu. Klasa 1gimnazjum.


Po wygnaniu ostatniego króla Rzym stał się.................. . W języku łasińskim wyrażenie,, res publica" oznacza,,rzecz..........". Wszyscy obywatele rzymscy mieli prawo udziału w.............. .............. . Podejmowało ono istotne decyzje w państwie oraz wybierało............ . Podczas obrad nie można było zgłaszać.......... do projektów ustaw. Najważniejszą rolę w Rzymie odgrywał jednak................. W jego skład wchodziło........ zasłużonych patrycjuszy. Urzędy w republice rzymskiej miały charakter......... . Na czele państwa stali dwaj ................ . Gdy kraj był zagrozony, powoływano........... .Sprawował on nieograniczoną władzę, którą otrzymywał na okres.......... . Nad przestrzeganiem prawa czuwali.............. . Zkolei......... zajmowali się spisywaniem stanu majątków obywateli rzymskich. Uzupełniali także listę .......... . Do zadań ........... należało pilnowanie porządku w mieście. Kwestorzy pomagali w zarządzaniu ........... państwa i ściąganiu podatków. Plebejuszy reprezentowali .......... .......... ,którym przysługiwało prawon weta. W IV w. p.n.e. po raz pierwszy na stanowisko konsula wybrano przedstawiciela.................. .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T12:58:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Po wygnaniu ostatniego króla Rzym stał się REPUBLIKĄ. W języku łasińskim wyrażenie,, res publica" oznacza,,rzecz PUBLICZNA". Wszyscy obywatele rzymscy mieli prawo udziału w ZGROMADZENIU LUDOWYM. Podejmowało ono istotne decyzje w państwie oraz wybierało KANDYDATÓW . Podczas obrad nie można było zgłaszać POPRAWEK do projektów ustaw. Najważniejszą rolę w Rzymie odgrywał jednak SENAT W jego skład wchodziło 300 zasłużonych patrycjuszy. Urzędy w republice rzymskiej miały charakter KOLEGIALNY . Na czele państwa stali dwaj KONSULOWIE. Gdy kraj był zagrozony, powoływano DYKTATORA.Sprawował on nieograniczoną władzę, którą otrzymywał na okres 6 MIESIĘCY. Nad przestrzeganiem prawa czuwali PRETORZY. Zkolei CENZORZY zajmowali się spisywaniem stanu majątków obywateli rzymskich. Uzupełniali także listę SENATORÓW. Do zadań EDYLÓW należało pilnowanie porządku w mieście. Kwestorzy pomagali w zarządzaniu FINANSAMI państwa i ściąganiu podatków. Plebejuszy reprezentowali TRYBUNI LUDOWI ,którym przysługiwało prawon weta. W IV w. p.n.e. po raz pierwszy na stanowisko konsula wybrano przedstawiciela CYCYNATA .

Licze na NAJ ;))
;DD
181 4 181