Wstaw znak ''x'' obok prawdziwych zdań.
1. Zgromadzenie ludowe miał prawo zwołać każdy obywatel Rzymu.
2. Trybunowie ludowi posiadali prawo weta.
3. W senacie zasiadali wszyscy patrycjusze.
4. Pretorzy czuwali nad przestrzeganiem prawa w Rzymie .
5. Członkowie zgromadzenia dyskutowali nad projektami ustaw.
6. Njważniejszymi urzędnikami w Rzymie byli konsulowie.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T12:58:05+01:00