Wykreśl w każdym z poniższych zestawów jedno wydarzenie niepasujące do pozostałych. Następnie wpisz nazwę ery, do której odnosi się większość wydarzeń wymienionych w zestawie.
a) Orogeneza hercyńska, pojawienie się roślin lądowych, rozpad Pangei, powstanie pokładów węgla kamiennego., ...............
b)Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska. zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego., ..................
c)Pojawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstanie wapieni., ............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:01:03+01:00
AOrogeneza hercyńska, pojawienie się roślin lądowych, rozpad Pangei, powstanie pokładów węgla kamiennego., Palezoik
b)Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska. zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego., Kenozoik
c)Pojawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstanie wapieni., Mezozoik


Więcej jest w książce Puls ziemi do I gim od str 122 ;)
pozdro ;)
214 3 214