Odległość między gwiazdami mierzy sie w latach świetlnych. Jeden rok świetlny jest to droga, którą w ciągu jednego roku (przyjmij, żę jest to 365 dni) przebywa światło, biegnące z szybkością 300 000 km/s. Jedną z gwiazd położonych najbliżej Ziemi jest Syriusz. Świeci w zime, nisko nad południową częścią horyzonty w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Światło biegnie z Syriusza na Ziemię 8,65 lat. Podaj odległość Syriusza od Ziemi w latach świetlnych i kilometrach.


Proszę o podanie sposobu rozwiązania zadania krok po kroku :)

1

Odpowiedzi

2009-10-01T20:05:21+02:00
Dokładnie to musisz
l = 299792 km/sek * 3600 sek * 24 godzin * 365,25 dnia * 8,65 lat
l = 8,183519*10^13 km
(c=299792 km/sek w prózni)
1 1 1