Odpowiedzi

2010-01-24T13:24:59+01:00
1. jakie zmiany dotyczące społeczeństwa wprowadziła Deklaracja praw człowieka i obywatela ?
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela mówiła ,że wszyscy ludzie są równi i wolni,jest wolność wyznania,różni ich jedynie wygląd ,ale pod względem prawa są tacy sami.Tego wszystkiego nie było wcześniej w prawie.
2. Jakie było znaczenie rewolucji francuskiej ?
Znaczenie rewolucji francuskiej było ogromne, ponieważ nigdy wcześniej nie była takiego dużego buntu przeciwko władzy, który miałby tak ogromne skutki.
46 4 46