1.Zapisz sumy jedniomianów podanych w prostrzej postaci.
a-6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy=
b-2,5a-a-4a+6,5a-3,5a=
c-0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x=
d-696y-969y+69y-96y=
e-1/2a2+1/3a2+1/6a2-2a2= to1/2jestjednadruga a ta a2 po za a to jest a do kwadratu
zad2Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podane i zapisz krócej podaną sumę.
a-2a+3b-c-4a-3b+2c=
b-3x-2y+3,5x-y+2+0,5y=
c-xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=
d-x'2+2xy-3y'2-2x'2-y'2-x'2+2xy=
e-1/6t'2+1/3k'2t+1/3tk'2-k'2t+1/2t'2-1/6tk'2=
f-u'2v'2+1/4uv-1/7u'2v'2-uv-1/2uv+u'2v'2=
zad3.Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne
a-wxy+.............=3xy+x
b-3mn+...................=3
c-a'2-b'2+............=b'2-a'2
d--pq-q+............=-2pq
e-2x'2-2x+............=2x
f-x'2-2y'2+.............=2xy

2

Odpowiedzi

2010-01-24T13:39:28+01:00
1.Zapisz sumy jedniomianów podanych w prostrzej postaci.
a)6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy=3xy
b)2,5a-a-4a+6,5a-3,5a=0,5a
c)0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x=0,5x
d)696y-969y+69y-96y=-213y
e)1/2a²+1/3a²+1/6a²-2a²= 3/6a²+2/6a²+1/6a²-2a²=6/6a²-2a²=a²-2a²=-a²

zad2Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podane i zapisz krócej podaną sumę.
a)2a+3b-c-4a-3b+2c=-6a+c
b)3x-2y+3,5x-y+2+0,5y=6,5x-2,5y+2
c)xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=-xy+x+2

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T13:45:03+01:00
1) 6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy= 3xy
b)-2,5a-a-4a+6,5a-3,5a= 0,5a
c)0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x=0,58x
d)-696y-969y+69y-96y=-200y
e)-1/2a²+1/3a²+1/6a²2a²=-1a²
Zad 2)
a)-2a+3b-c-4a-3b+2c=-6a+c
b)-3x-2y+3,5x-y+2+0,5y=0,5x-2,5y+2
c)-xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=-3xy+x+2
d)-x'2+2xy-3y'2-2x'2-y'2-x'2+2xy=-8x'2+4xy-4y'
e)-1/6t'2+1/3k'2t+1/3tk'2-k'2t+1/2t'2-1/6tk'2=
F)-u'2v'2+1/4uv-1/7u'2v'2-uv-1/2uv+u'2v'2=