Zad1. Ułuż równanie pasujace do rysunku |x|5|x| 12 |


Zad2. Przedstaw treść zadania do rysunku i w postaci równania krzyś jest o 4 lata starszy od Oli o rok starsza od basi. Razem maja 21lat. Ile lat mma basia?.


zad3 Janek dodal cztery liczby, z których każda nastpna była o 1 mniejsza od poprzedniej i otrzymał 34. Jakie liczby dodał??Zad4. Ania wybrała pęwna liczbę, pczym ssumowała połowe, jedną czwartą i jedną ósmą tej liczby. Otrzymała 21. Jaka to liczba ??

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:18:38+01:00
Zadanie 1
(Nie rozumiem go :D Jak możesz napisz mi dokładniej na priv o co w nim chodzi)

zadanie 2
x - 1 - wiek basi | 5
x - wiek oli | 6
x+ 4 - wiek krzysia | 10

(x-1) + x + (x+4) = 21
3x +3 = 21
3x = 18
x=6


Odpowiedź: Basia ma 5 lat

zadanie 3
x - liczba pierwsza |10
x-1 - liczba druga | 9
x-2 - liczba trzecia | 8
x-3 - liczba czwarta |7

x + (x-1) + (x-2) + (x-3) = 34
4x-6=34
4x=40 | :4
x=10

Odpowiedź: Szukane liczby to 10, 9, 8 i 7.


zadanie 4

x - szukana liczba

½x + ¼x + ¹/₈x = 21
⁴/₈x + ²/₈x + ¹/₈x = 21
⁷/₈x=21 |*8
7x = 168 |:7
x= 24

Odpowiedź: Szukana liczba to 24
14 4 14
2010-01-24T14:27:05+01:00
ZAD 1
2x+17=x

ZAD 2
K:x+5=10
O:x+1=6
B:x=5
RAZEM:21 lat
3x+6=21
3x=21-6
3x=15/:3
x=5
ODP.Basia ma 5 lat.

ZAD 3
I.x=10
II.x-1=9
III.x-2=8
IV.x-3=7
RAZEM:34
4x-6=34
4x=34+6
4x=40/:4
x=10
Odp.Te liczby to:10,9,8 i 7.

ZAD 4
x-szukana liczba
1/2x+1/4x+1/8x=21
4/8x+2/8x+1/8x=21
7/8x=21/:7/8
x=21X8/7(musisz skrócić)=24
ODP.Ta liczba to 24.
7 4 7
2010-01-24T14:56:52+01:00
Zad.1
2x + 17 = x

zadanie 2
Krzyś :
x + 5
Ola :
x+1
Basia :
x

Suma i lat = 21

Obliczamy x :

3x + 6 = 21
3x +6 = 21 / -6
3x = 15
x = 15 ÷ 3
x = 5


Odpowiedź: Basia ma 5 lat

zad 3
1) x = 10
2) x-1 = 10 - 1 = 9
3) x-2 = 10 - 2 = 8
4) x-3 = 10 - 3 = 7

Łączna suma liczb wynosi : 34


4x-6=34
4x =34+6
4x=40/:4
x=10


Odpowiedź: Szukane liczby to 10, 9, 8 oraz 7.


zad 4

szukana liczba : x

½x + ¼x + ¹/₈x = 21
⁴/₈x + ²/₈x + ¹/₈x = 21
⁷/₈x=21 |*8
7x = 168 |:7
x= 24

Odpowiedź: Szukana liczba to 24
5 4 5