Odpowiedzi

2009-10-01T20:17:10+02:00
1.niejasna, dwuznaczna
3.gest lub poza wykonywane nienaturalnie, przesadnie, patetycznie
4.być modnym
5. w świetle gwiazd
6. państwach demokratycznych określenie wolnej prasy (mediów masowych, środków masowej komunikacji, środków przekazu społecznego
7.odmiana komedii, w której przedmiotem żartu są sprawy zwykle traktowane poważnie, np. śmierć, choroba, cierpienie, ułomność
8.być zabawnym
9.film, sztuka filmowa