Przetumacz zdania na Język angielski.
1.Mike nosi okulary.
2. Nasi sąsiedzi niemają psa.
3.On często odwiedza swoich przyjaciół.
4. To ciastko jest pyszne.Ono smakuje mi.
5. Widuje Piotra w pobliżu poczty.
6. Ta kobieta nierozumie włoskiego.
7. My jesteśmy mokrzy ponieważ leje deszcz.
8. Czy pamietasz ciotkę Cindy?
9. Spójrz! to jest pan Brałn. On jedzie na rowerze.
10. Julja mieszka w Bradford.
11. My jesteśmy zajęci obecnie. Odrabiamy naszą pracę domową.
12. Jack nie jest w domu teraz. On bawi się nazewnątrz.

3

Odpowiedzi

2009-10-01T20:17:23+02:00
1.Mike nosi okulary.
2. Nasi sąsiedzi niemają psa.
3.On często odwiedza swoich przyjaciół.
4. To ciastko jest pyszne.Ono smakuje mi.
5. Widuje Piotra w pobliżu poczty.
6. Ta kobieta nierozumie włoskiego.
7. My jesteśmy mokrzy ponieważ leje deszcz.
8. Czy pamietasz ciotkę Cindy?
9. Spójrz! to jest pan Brałn. On jedzie na rowerze.
10. Julja mieszka w Bradford.
11. My jesteśmy zajęci obecnie. Odrabiamy naszą pracę domową.
12. Jack nie jest w domu teraz. On bawi się nazewnątrz.


ODPOWIEDZI

1.Mike wears glasses.
2. Niemają our neighbors dog.
3.On frequently visits his friends.
4. This cake tastes is pyszne.Ono me.
5. Peter sees in the vicinity of the mail.
6. This woman of Italian unreason.
7. Mokrzy because we're pouring rain.
8. Can you remember Aunt Cindy?
9. Look! This is Mr. Brałn. He goes on a bicycle.
10. Julja lives in Bradford.
11. We are busy now. We do writing homework.
12. Jack is at home now. He plays with nazewnątrz.


PRZEPRASZAM NIEWIEDZIALEM: NIEMJĄ NAZEWNATRZ I MOKRZY A TAK NA 6 xd ;]
  • xesx
  • Początkujący
2009-10-01T20:26:11+02:00
1. Mike wears glasses.
2. Our neighbours don't have a dog.
3. He often visits his friends.
4. This cake is delicious. It tastes good for me.
5. I often see him near the post office.
6. This woman doesn't understand Italian.
7. We are wet because it's raining (hard).
8. Do you remember aunt Cindy?
9. Look! It's Mr Brown. He's riding a bike.
10. Julia lives in Bradford.
11. We are currently busy. We're doing our homework.
12. Jack is not at home now. He's playing outside.


2009-10-01T20:28:50+02:00
1. Mike wears glasses
2. Our neighbors haven't got a dog
3. He often visites his friends
4.This cake is excellent .It tastes me
5. I saw Pieter near Post Office
6. This women don't understand Italian
7. We are wet because raining.
8. Do you remember aunt Cindy?
9.Look! This is mr. Brown. He drives on a bike.
10. Julia left in Bradford
11. We are busy now. We doing our homework.
12. Jack isn't in home now.He playing outside.

Nie wiem czy czasy mi sięnie pomyliły :(
To nie jest translatorem jak coś.