Państwo bez stosów? ćwiczenia ???
"My, rady koronne, duchowne i świeckie i rycerstwo wszystko i stany insze jednej a nierozdzielnej Rzeczypospolitej, oznajmujemy wszystkim [...], jakobyśmy przykładem przodków swych, sami między sobą pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej zatrzymać i zachować mogli. [...] Obiecujemy to sobie wspólnie za nas i potomków naszych po wieczne czasy, pod przysięgą, wiarą, poczciwością i sumieniem naszym, że którzy jesteśmy różni w wierze, pokój między sobą zachować. A dla różnej wiary i odmiany w kościołach krwi nie przelewać ani karać konfiskatą dóbr, poczciwością, więzieniem i wygnaniem."

Jakie były skutki uchwalenie tego dokumentu przez szlachtę?

Bardzo proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T14:53:34+01:00
- tolerancja wyznaniowa, nie są przeciwni wyznawcom innych wiar
- wprowadzenie ładu i porządku w Rzeczpospolitej
- Pomoc w obronie Rzeczpospolitej
- Ludzie innych wyznań, mają zachować między sobą szacunek i tolerancję
- wyznawcy innej wiary nie będą, jak dotąd karani

to chyba wszystko ;)