1. oblicz wartosc pH i pOH roztworu wodorotlenku wapnia o stezeniu 0,005mol/dm3

2. olicz stezenie jonow wodorowych i wodorotlenowych w roztworze mocnego kwasu dwuprotonowego o pH-1

3 z 1kg wodnego roztworu NaCl o stezeniu 20% odparowano 100cm3 rozpuszczalnika i dosypano 10g soli. Oblicz stezenie procentowe wagowe powstalego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:02:31+01:00
1. Ca(OH)2 Ma dwie grupy OH, więc przy stężeniu:

[Ca(OH)2] = 0,005 mol/dm3

[OH-] = 0,01 mol/dm3 (jest dwa razy większe)

pOH = - log [OH-]

pOH = 2

pH + pOH = 14, a z tego wynika że:

pH = 12

2.

pH = 1

- log [H+] = 1

[H+] = 0,1 mol/dm3

pH + pOH = 14

pOH = 13

13 = - log [OH-]

[OH-] = 0,0000000000001 = 1 * 10^-13

3.

Policzmy ile było soli w pierwotnym roztworze:

1kg * 20% = 0,2 kg

Zakładamy, że 1kg roztworu to 1000 cm3

1000 cm3 - 100 cm3 = 900 cm3 (zakładamy że to 900g)

Dosypano 10 gram soli:

0,2kg = 200g

200g + 10g = 210g

Liczymy stężenie:

210/900*100% = 23,3%