Jeden ze sztucznych satelitów ziemi porusza się po orbicie kołowej o promieniu r=6450 km a okres jego ruchu po tej orbicie wynosi 86 min. Oblicz wartość przyspieszenia dośrodkowego satelity.

Proszę o pomoc ! Zadanie z fizyki które niestety muszę zrobić ;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:01:10+01:00
Ω=2π/T
v=ω*r=2πr/T
a=v²/r=4π²r²/T²r=4π²r/T²=34,43km/min²
2 1 2