1.Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x,aby otrzymać równość prawdziwą?
a)x+15=20
b)12+x=3
c)5x=-40
d)9x=6
2.Sprawdz,czy liczba 2 spełnia podane równanie.
a)10-4x=1
b)3m-4=m
c)100+1/2z=z+99
d)-3/4x+1,5=0
3.Podaj przykład równania,które spełnia podana liczba.
a)1
b)-1
c)0
d)4

3

Odpowiedzi

2010-01-24T13:58:04+01:00
1.
a)5+15=20
b)12+(-9)=3
c)5(-8)=-40
d)9*6/9=6
2.
a)10-4x=1
L=10-4*2
L=2
L=P
b)3m-4=m
3m-m=4
L=2*2
L=4
L=P
c)100+1/2z=z+99
-1/2z=-1
L=-1/2*2
L=-1
L=P
d)-3/4x+1,5=0
-3/4x=-1,5
L=-3/4*2
L=1 1/2
L=1,5
L=P
3.
a)1
8x=8
b)-1
-1/8x=1/8
c)0
(2/5+456^2)x=0
d)4
x=3/4*4+1
4 4 4
2010-01-24T14:02:24+01:00
Zadanie 1 a) x+15=20 /-15
x=5
b) 12+x=3 /-12
x=-9
c)5x=-40//5
x=-8
d) 9x=6 //9
x=6/9
x=2/3
3 3 3
2010-01-24T14:04:13+01:00
1. a)5
b) -9
c)-8
d) 2:3
2,a) 10-4*2=1
10-8=1
Odp. Nie
b)3m-2=2m
3*2-2=2*2
6-2=4
Tak
c)100+1=99+2
Tak
d)-1,5+1,5=0
Tak
Zasanie 3
a) X*100=100
B)10+x=99
C)100*x=0
D)2x-4=4
2 3 2