Odpowiedzi

2010-01-24T14:55:51+01:00
A. Benzyna jest mieszaniną węglowodorów o 5 - 12 atomów węgla w łańcuchu
(alkany,cykloalkany, węglowodory aromatyczne)

2 C8H18 + 17 O2 ---> 16 CO + 18 H2O...(np. oktan)
2 C8H18 + 9 O2 ---> 16 C + 18 H2O
2 C7H14 + 14 O2 ---> 14 CO + 14 H2O...(np. cykloheptan)
2 C7H14 + 7 O2 ---> 14 C + 14 H2O

b. Parafiny to mieszanina alkanów o długim łańcuchu węglowym (powyżej 15)

2 C18H38 + 27 O2 ---> 36 CO + 38 H2O
2 C18H38 + 19 O2 ---> 36 C + 38 H2O

c.
2 C2H2 + 3 O2 ---> 4 CO + 2 H2O
2 C2H2 + O2 ---> 4 C + 2 H2O

d.
2 C3H6 + 6 O2 ---> 6 CO + 6 H2O
2 C3H6 + 3 O2 ---> 6 C + 6 H2O