Odpowiedzi

2010-01-24T14:31:58+01:00
A = 10 cm - długość prostokata
b = 6 cm - szerokość prostokata
Obrót dookoła dłuższego boku daje walec o promieniu podstawy r= b = 6 cm, a wysokościa walca jest H = a=10 cm

Pc = ? - pole całkowite walca
V = ? - objetość walca

1. Obliczam pole podstawy Pp
Pp = π*r²
Pp = π*(6cm)²
Pp = π*36 cm²
Pp = 36π cm²

2. Obliczam pole boczne Pb walca
Pb = 2*π*r*H
Pb = 2*π*6 cm*10 cm
Pb = 120π cm²

3. Obliczam pole całkowite Pc
Pc = 2*Pp + Pb
Pc = 2*36π cm² + 120π cm²
Pc = 72π cm² + 120π cm²
Pc = 192π cm²

4. Obliczam objetość V walca
V = Pp*H
V = 36π cm²*10 cm
V = 360π cm³

Odp. Pole całkowite walca wynosi 192π cm², a objetośc wynosi 360π cm³
1 5 1