Prosze o szybkie odpowiedzi daje wszystkie punkty co mam!
1.Co to jest dogmat wiary?
2. Wyjaśnij pojęcie nadeszła pełnia czasu
3.Jak powstała ksiąga życia?
4.Przypowiesci jezusa o królestwie bożym.
5.jak wyglądała pascha izraelitów? (4 punkty)
6.Liturgia słowa - poszczegolne elementy (8 elementów)
7.Co to są sakramentalia - przykłady?
8.Trójca święta - jej istota.
9.Określ" Maryja jest ulubienicą ducha św."
10.Dlaczego Maryja poszla pod krzyz Jezusa?
11/Dlaczego św. Paweł jest apostołem narodów?
12.Ułóż modlitwe dziękczynną za przyjęcie Komunii św.!
13.Wymień okresy roku liturgicznego!

2

Odpowiedzi

2010-01-24T17:00:05+01:00
1. Koncepcja ogłoszona i obowiązująca w ramach Kościoła katolickiego uznawana za bezwzględnie prawdziwą a dotyczącą wiary lub życia chrześcijańskiego. Dogmaty wiary ogłaszane są przez sobory lub papieża. Ogłaszana przez papieża rozstrzygająca decyzja w sprawach wiary nazywa się nauczaniem ex cathedra, tzn. ogłoszony koncept nie podlega dyskusji, dlatego że wspierać się ma na autorytecie św. Piotra i dogmacie o nieomylności papieża.
2010-01-24T18:04:45+01:00
Zadanie 7
sakramentalia - w katolicyzmie i prawosławiu przedmioty lub czynności o charakterze religijnym zbliżone w swym znaczeniu do sakramentów, którymi Kościół posługuje się do osiągnięcia określonych skutków natury duchowej i innej.zadanie 13
-adwentu
-Narodzenia Pańskiego
-wielkiego postu
-Świętego Triduum Paschalnego
-wielkanocny
-zwykły w ciągu roku